Vữa Epoxy

Vữa Epoxy là nhựa epoxy + chất xúc tác và cát độn đặc biệt. Sản phẩm được chế tạo đặc biệt để cho độ chảy rất cao. Có thể sử dụng đổ vữa cho những khe hẹp dưới bệ máy có thể chuyển tải trọng động và tĩnh xuống móng máy. Sản phẩm vữa epoxy được sử dụng như loại vữa chính xác, chất lượng cao, thích hợp cho việc thi công đổ vữa cho những bệ máy chịu tải trọng động cao, thích hợp cho khe đổ vữa ít nhất 15mm,

Hiển thị một kết quả duy nhất