Sơn epoxy kháng hóa chất – unipoxy chemical resistance

Số Người Đọc Bài: 654

Sơn epoxy kháng hóa chất (unipoxy chemical resistance) là gì ?

Sơn epoxy kháng hóa chất là loại sơn chống acid 2 thành phần , hệ tự trải phẳng unipoxy chemical resistance nó có khả năng chống acid, kháng hóa chất.

son-khang-hoa-chat

Tính năng vật lý

  1. Màu sơn hoàn thiện :Bóng, Xanh, Xám Những màu khá sẵn sàn cung cấp khi có nhu cầu

Tham khảo : Bảng màu sơn epoxy 2016

  1. Thời gian khô:
  100C 200C 30oC
Khô chạm tay 6 giờ 3 giờ 2 giờ
Khô toàn phần 35 giờ 16 giờ 13 giờ
Khô đóng rắn 6ngày 7ngày 3ngày

Đặc tính khoa học (Độ bền hóa học)

Hóa chất Kiểm tra
H­­­­S04 Không có đổi màu và phá hủy bề mặt
H3P04 Không có đổi màu và phá hủy bề mặt
HNO3(30%) Không có đổi màu và phá hủy bề mặt
HCL(20%) Không có đổi màu và phá hủy bề mặt
H202(22%) Không có đổi màu và phá hủy bề mặt
NaOH(Dung dịch bão hòa) Không có đổi màu và phá hủy bề mặt
Ca(OH)2(Dung dịch bão hòa) Không có đổi màu và phá hủy bề mặt

Phương pháp thử KSM: 2812 -1 : 2007

Thành phần chất rắn: xấp xỉ 98 %

Độ phủ lý thuyết :0,4 L /m2 với mật độ khi khô là 2000 um trên bề mặt láng

                                 3.06 L /m2 với mật độ khi khô là 3000 um trên bề mặt láng

                                  1.05– 1.15 Kg/L tùy theo màu sắc

Điểm chớp cháy :Xấp xỉ 250C hoặc cao hơn