Quy trình thi công sơn epoxy

Phương pháp thi công sơn epoxy kháng hóa chất cho sàn bê tông

Chuẩn bị bề mặt Loại bỏ tất cả dầu và chất dịch trên bề mặt cần sơn với dung dịch tẩy rủa hoặc...

Phương pháp thi công sơn phủ epoxy

Việc thi công sơn phủ epoxy phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, ngoài yếu tố chủ quan cũng như khách quan thì...

Quy trình thi công sơn epoxy tự san phẳng cho nền bê tông

Là loại sơn epoxy 2 thành phần là thành phần sơn và thành phần đóng rắn , sơn epoxy tự san phẳng hoạt động...

Quy trình tiêu chuẩn thi công sơn sàn epoxy chống tĩnh điện

Trong quá trình sàn xuất thiết bị, linh kiện điện tử sẽ có một lượng điện phóng ra và tích tụ trên bề...